Yến sào thiên nhiên nguyên tổ

Nguyên chất 100% được khai thác trực tiếp từ các đảo Yến thiên nhiên trong vịnh Nha Trang do công ty Yến sào Kingfood trực tiếp quản lý khai thác. Đây là thực phẩm mang giá trị dinh dưỡng rất cao, là nguồn tài nguyên quý hiếm xuất khẩu. Công ty không ngừng cải tiến mọi mặt từ nghiên cứu đến bảo tồn để gìn giữ và phát triển môi trường sinh thái cho chim Yến, các phương thức khai thác, chế biến kinh doanh, tiêu chuẩn chất lượng, sản phẩm mang thương hiệu “Yến sào Kingfood” được đánh giá rất cao.

Yến thô nguyên tổ còn lông chưa sơ chế

TRỌNG LƯỢNG: Loại 10 gram

Yến thô nguyên tổ còn lông chưa sơ chế

380.000 VNĐ
Yến cam thô nguyên tổ còn lông chưa sơ chế

TRỌNG LƯỢNG: Loại 100 gram

Yến cam thô nguyên tổ còn lông chưa sơ chế

4.500.000 VNĐ
Yến thô nguyên tổ còn lông chưa sơ chế

TRỌNG LƯỢNG: Loại 50 gram

Yến thô nguyên tổ còn lông chưa sơ chế

1.900.000 VNĐ
Yến thô nguyên tổ còn lông chưa sơ chế

TRỌNG LƯỢNG: Loại 100 gram

Yến thô nguyên tổ còn lông chưa sơ chế

3.800.000 VNĐ
Yến cam thô nguyên tổ còn lông chưa sơ chế

TRỌNG LƯỢNG: Loại 50 gram

Yến cam thô nguyên tổ còn lông chưa sơ chế

2.250.000 VNĐ
Yến cam thô nguyên tổ còn lông chưa sơ chế

TRỌNG LƯỢNG: Loại 10 gram

Yến cam thô nguyên tổ còn lông chưa sơ chế

450.000 VNĐ