Yến huyết nguyên tổ sạch lông đã sơ chế

Yến huyết nguyên tổ sạch lông đã sơ chế

Mã sản phẩmyen-huyet-nguyen-to-sach-long-da-so-che-50-gram
Giá2.500.000 VNĐ
Số lượng sản phẩm

TRỌNG LƯỢNG: Loại 50 gram

Trở lại